دفتر مرکزی:

تهران، خیابان انقلاب، خیابان صفی علی شاه، کوچه شهید علی آبادی، پلاک ۵ ، واحد ۱

پست الکترونیکی :

info@bee-beauty.com

Beebeauty1@yahoo.com

شماره تماس:

۰۲۱۷۷۶۷۰۹۸۱-۰۲۱۷۷۶۷۰۹۸۲

دورنگار:

۰۲۱-۷۷۶۰۹۸۰